Kdo je Dr.Landa?

landa-foto

 

MUDr. Landa se věnuje fytoterapii a výzkumu bylinných preparátů již 20 let. V roce 2008 získal na světovém kongresu integrované medicíny zlatou medaili za "Nejlepší dentální produkt" v oblasti celostní medicíny.

Výsledky aplikace ústní vody Dr.Landy ve stomatologické praxi

Souhrn

Na základě používání bylinné ústní vody Dr. Landy ve stomatologické praxi MUDr. Hany Jeřábkové byla sledována účinnost tohoto prostředku při léčbě pacientů, kteří měli obtíže s krvácením dásní, hlubokým zubním kamenem a hybností zubů, což jsou hlavní příznaky parodontózy. Do studie bylo zahrnuto 15 pacientů, u kterých jsou k dispozici kontrolní výsledky po určité době používání.

Výsledky

Na základě kontrolních výsledků indexu CPITN lze konstatovat, že významný účinek ústní vody se projevil u 12 pacientů, což je 80 %. U zbývajících 3 pacientů se z hlediska indexu CPITN projevilo pouze dílčí zlepšení. V těchto případech pacienti neužívali ústní vodu pravidelně a podle návodu. Při nepravidelném či náhodném užívání jsou při porovnání rentgenových snímků těchto pacientů pozorovatelná zlepšení.

V průměru pacienti užívali ústní vodu 6,5 měsíce, přičemž každý spotřeboval průměrně 2 balení.

Účinky ústní vody
  • u 5 pacientů (42 % z těch, u nichž se projevil efekt) došlo k úplnému vymizení příznaků parodontitidy a nyní lze u nich pozorovat dáseň zcela beze změn
  • ve 3 případech (tzn. u 25 % pacientů) bylo zaznamenáno úplné odstranění nebo snížení hybnosti zubů, což je hlavní známkou zpevnění dásní a likvidace parodontitidy
  • 2 pacienti (17 % z těch, u nichž se efekt projevil) zaznamenali eliminaci zubního kamene včetně hlubokého ( v 1 případě společně se snížením hybnosti zubů)
  • ve 2 případech zcela vymizelo krvácení dásní (a u jednoho pacienta se současně přestaly hýbat zuby)

Účinky výrobku zřetelně dokumentují následující grafy.

Graf č. 1: Účinnost ústní vody Dr. Landy
image002 

Graf č. 2: Účinky ústní vody Dr. Landy
image004 

Výsledky RTG vyšetření

Z následujících RTG snímků jsou patrné výsledky dlouhodobého pravidelného užívání ústní vody.

J. P. 1955 - muž

Začátek používání 5/2002 (OP RTG) - po extrakci zubů 12, 11, 21, 22 ostatní zuby v pohybu - včetně lineárních můstků v later. úsecích, výrazná gingivitida, používá pravidelně.

11/2002 - gingiva bez známek zánětu, zhotoven dlahovací můstek kontrola OP RTG 10/2004

5/2002
image006 

11/2002
image008 

10/2004
image010 

J. F. 1956 - žena

6/2001 OP RTG - návrh po konzultaci s parodontologem na extrakci zubů 12, 22, 32, 31, 41, 42 a zhotovení dlahovacích fixních můstků (7,4,3,1+1,3,4 a 5,4,3-3,4,5,7) pacientka toto řešení odmítla.

Začátek používání 11/2002 - používala pouze jednorázově - zuby zpevněny 6/2003 zhotoven kontrolní OP RTG snímek

6/2001
image012

6/2003
image014 

L. B. 1953 - žena

Začátek používání 4/2001 (OP RTG) - zuby vykazovaly značnou hybnost i při mluvení, obtížné přijímání potravy - pacientka indikovaná k extrakcím - používala ústní vodu pouze jednorázově.

5/2001 - hybnost zubů výrazně snížena, přijímání potravy bez potíží 4/2003 kontrolní OP RTG.

4/2001
image016

5/2001
image018 

4/2003
image020