Kdo je Dr.Landa?

landa-foto

 

MUDr. Landa se věnuje fytoterapii a výzkumu bylinných preparátů již 20 let. V roce 2008 získal na světovém kongresu integrované medicíny zlatou medaili za "Nejlepší dentální produkt" v oblasti celostní medicíny.

Zánět dásní a parodontóza

Zánět dásní je infekce vyvolaná škodlivými bakteriemi zubního plaku – měkkého povlaku, který ulpívá na zubech a dásních. Bakterie uvolňují jedovaté látky, které dráždí dásně, činí je krvácivými, zduřelými, zarudlými a citlivými. Zánět může být v okolí jednoho nebo více zubů či celém chrupu. Při zánětu dásní ještě nedochází k narušení závěsného aparátu zubu, který drží zub v kostním lůžku. Probíhá-li však neléčený zánět dásní příliš dlouho, často přechází v obávanou parodontitidu. Prvním projevem zánětu dásní je zarudnutí, zduření okraje dásně, krvácení dásně při čištění zubů, při jídle, bolestivost dásní, ale ve většině případů nebolí.

Hlavní příčinnou je zubní kámen, zubní plak,nedostatečná ústní hygiena, příliš tvrdý kartáček na zuby, kouření, stres.

Zánětu dásní lze předejít správnou ústní hygienou, správnou technikou čištění zubů a prostorů mezi zuby mezizubními kartáčky a zubní nití. Nabídku těchto kvalitních pomůcek najdete v nabídce E-shopu. Dále pravidelným odstraňováním zubního kamene a použití Bylinné ústní vody Dr.Landy.

V tomto stádiu je nejvhodnější aplikace Bylinnou ústní vodou Dr.Landy, která omezuje nežádoucí bakteriální osídlení dutiny ústní. Velice je vhodná jako prevence předcházení zánětu dásní.

Parodontóza

Parodontitida je onemocnění velmi rozšířené a postihuje bez rozdílu pohlaví přibližně 1/3 obyvatel České republiky ve věku 35-40 let, s věkem frekvence výskytu parodontitidy pochopitelně roste. Kdybychom mluvili v širší rovině a zahrnuli do statistiky i chronický zánět dásní jako předstupeň parodontitidy, tak léčbu potřebuje 80-85% populace.

Parodontitida (parodontóza) je bakteriální zánět podpůrných tkání zubu - odborně parodontu, kterému často předchází zánět dásní (gingivitida). Organismus reaguje na tuto infekci vytvářením látek způsobujících destrukci vaziva přiléhajícího k zubu a rozkladem kostěného lůžka zubu. Následkem je postupné uvolňování zubů, které může vyústit až v jejich ztrátu. Nebezpečí parodontitidy spočívá v tom, že její průběh bývá obvykle bezbolestný.

Parodontitida se projevuje především ustupujícími dásněmi, jejich krvácením a zápachem z úst. V pokročilém stádiu se již zuby viklají a uvolňují následkem porušeného vaziva v okolí zubu, konečným stádiem je jejich ztráta. Mnoho lidí však bohužel žádné příznaky nezaznamenává. Zubní lékař onemocnění odhalí pečlivým vyšetřením dásní speciální sondou nebo provede rentgenový snímek, na kterém je patrný úbytek kosti zubního lůžka. Zabránit vzniku parodontitidy nebo ji v raném stádiu léčit je možné pouze pravidelnou a správnou technikou ústní hygieny a aplikací Bylinné ústní vody Dr.Landy.

Takže jaké jsou hlavní příznaky parodontózy? Projevuje se zánětem dásní, jejich krvácením a zápachem z úst, parodontálními choboty, poškozováním zubního cementu a postupnou likvidací vazů a kosti. Zatímco zánět dásní je snadno viditelný pouhým okem a parodontální chobot je stejně snadno změřitelný speciální sondou, úbytek kosti je patrný pouze na rentgenovém snímku.Velmi důležitý je fakt, že chronický zánět dásní a počínající parodontitida nebolí! Proto mnoho pacientů přichází k zubnímu lékaři již se značně poškozeným parodontem.

Ten, kdo si zuby správně nečistí, trpí většinou chronickým zánětem dásní. Pokud má mikrobiální povlak dost času, tak je obranná snaha organismu marná a zánět postupuje dále do hloubky. A tak vzniká paradentóza. Při nedostatečné péči o ústní dutinu je marná nejenom obranná aktivita organismu, ale také jakékoliv snahy paradentózu zastavit nebo léčit.

Dokonalou prevencí předcházení parodontózy, ale i léčba pokročilejších stádií úspěšně zvládá Bylinná ústní voda Dr.Landy.

Léčba parodontózy

Léčba parodontózy spočívá v prvé řadě ve zvládnutí ústní hygieny. Znamená to naučit se především správně používat mechanické prostředky k odstraňování zubního mikrobiálního povlaku. Zubní kartáčky klasické a mezizubní, zubní vlákno a špičková ústní voda jsou základem pro dokonalou péči a neposlední řadě i aplikace Bylinné ústní vody Dr.Landy, která dokáže přinést pacientovi úlevu již v prvních dnech aplikace.

Zubní plak

Je to bělavá lepkavá hmota, která ulpívá na zubech a obsahuje obrovské množství bakterií. Po vyčištění zubů se zubní plak velmi rychle obnovuje. Některé druhy bakterií v zubním plaku se podílejí hlavně na vzniku zubního kazu a jiné mají za následek onemocnění dásní a následně vznik parodontitidy. Škodlivý vliv mikroorganismů byl opakovaně prokázán a zubní plak se v současnosti pokládá za nejzávažnější příčinu parodontitidy. Jeho soustavné odstraňování všemi dostupnými prostředky ústní hygieny je proto zcela nezbytné. Jako doplněk mechanického odstraňování zubního plaku zubním kartáčkem je vhodné k potlačení tvorby zubního plaku použít také přípravky pro chemickou kontrolu plaku. Přípravek na indikaci zubního plaku a ostatní pomůcky najdete v Našem E-shopu.

Není-li plak pravidelně odstraňován, postupně se usazuje a změní v zubní kámen. Ten pak dráždí dáseň a poskytuje větší prostor pro růst bakteriální infekce.

Zubní kámen

Je to tvrdý povlak, který se při nedostatečné péči o zuby usazuje na povrchu zubů, zejména jejich spodní zadní straně, kde jsou vývody slinných žláz. Neodstraní-li se včas, pronikne i pod dásně, které se odchlípnou a snadněji zde potom vzniká infekce, která napadá zubní cement a odvápňuje zub. Když se dásně neléčí, infekce postupuje dál až do závěsného aparátu zubů, dochází k jejich uvolnění a ztrátě.

Správným čištěním zubů není možné odstranit již vytvořený zubní kámen, ale je možné takovým způsobem usazování zubního kamene účinně předcházet. Kde není zubní plak, nevzniká zubní kámen.

Odstraňování zubního kamene je časově náročná činnost a provádí ho kompletně zubní lékař.

Viditelný kámen nad dásní je možné odstraňovat řadou ručních nástrojů a úspěšně lze používat některé přístroje, jako např. ultrazvukový odstraňovač zubního kamene bez velkého nebezpečí poranění dásně nebo poškození povrchu zubů. Zubní kámen "schovaný" v parodontálním chobotu bývá navíc podstatně tvrdší než kámen nad dásní a také pevněji lne k povrchu zubu. Existují však speciální nástroje (jmenují se kyrety) vyvinuté právě pro tento složitý úkol.

Při dlouhodobé aplikaci Bylinné ústní vody Dr.Landy byla prokázána snížená tvorba zubního kamene.